Laucesas pagasta pārvaldes vadītāja uzruna

2016.gada 19. septembrī Laucesas pagasta Kultūras namā notika Mirnija ciema iedzīvotāju sapulce.

Tikšanās  tēma bija „Dzeramā ūdens kvalitāte  Mirnija ciemā”.  Sapulces gaitā visi klātesošie tika informēti   par  darbībām, kādas tika  veiktas risinot jautājumu  par dzeramā ūdens kvalitāti. Sapulces debašu laikā tika  uzceltas arī citas  ciema Mirnijs problēmas.  Šo debašu laikā no manas puses izskanēja aizvainojošie  izteicieni attiecībā pret  iedzīvotājiem.

Es,  Andris Ķesters, atvainojos  šīs sapulces visu dalībnieku priekšā par  nelaipnu attieksmi un aizvainojošiem vārdiem.

Es  atvainojos Daugavpils novada domes priekšsēdētājai   J.Jalinskas kundzei un Daugavpils novada pašvaldības  izpilddirektores vietniekam   A. Aizbalta kungam,  un  visiem sapulces dalībniekiem par necienīgo rīcību  atstājot tikšanās vietu bez jebkāda skaidrojuma.

Turpmāk, ļoti ceru,  ka visi sasāpējušie  jautājumi, kas skar pašvaldības un pārvaldes funkcijas un kompetenci tiks risināti ar sapratni, konstruktīvi un savlaicīgi.

Ar cieņu A.Ķesters