Publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”

Laucesas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 18 (astoņpadsmit) koku nozāģēšanu Laucesas pamatskolas teritorijā.

Lūdzam Laucesas pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā

līdz 2017.gada 17.jūlijam

sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai ierodoties personīgi Laucesas pagasta pārvaldē.

Publiskā apspriešana notiks 2017.gada 17.jūlijā plkst.17.00

Laucesas kultūras namā, Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads

 

Tālrunis 65476861, 65476860