“Sagaidot 2017.gadu”

Laucesas pagasta pārvalde aicina piedalīties Daugavpils novada konkursā-skatē “Sagaidot 2017.gadu”. Konkursā-skatē var piedalīties Daugavpils novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības, kā arī privātmāju, daudzzīvokļu māju īpašnieki, zemnieku saimniecības, kapitālsabiedrības, privātās kapitālsabiedrības.

97konkurs-002

97konkurs-003