2020. gada 19. maijā Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka atsāk pakalpojumu sniegšanu klātienē,

  1. gada 19. maijā Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka atsāk pakalpojumu sniegšanu klātienē, nodrošinot pamatpakalpojumus: bibliotēkas krājuma resursu grāmatu pieņemšanu/izsniegšanu, uzziņu sniegšanu un 15 minūšu piekļuvi datorpakalpojumiem. Aicinot, arī turpmāk, apmeklētājus krājuma vienības rezervēt, izmantojot elektronisko katalogu, e-pastu vai sazinoties ar bibliotekāru pa telefonu.

Svarīgākie nosacījumi ārkārtas situācijas laikā Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēkā, ievērojot distancēšanos un atbildīgi rīkojoties:

  1. noteikts apmeklētāju maksimālais skaits, kas vienlaikus var atrasties bibliotēkas telpās, ne vairāk kā 2 cilvēki, ievērojot divu metru distanci;
  2. izsniedzot krājuma vienības individuālajiem apmeklētājiem, iespēju robežās tiek paredzēts bezkontakta izsniegšanas process;
  3. darbinieks veic apmeklētāju saņemto krājuma vienību karantīnu, nodrošinot to 3 dienu uzglabāšanu atsevišķi no pārējām krājuma vienībām;
  4. ierodoties ir jādezinficē rokas, jāievēro personīgā higiēna;
  5. ievērojot higiēnas prasības tiek nodrošināta tehnisko ierīču – datoru, to tastatūras un peles regulāra dezinfekcija, kā arī telpu, koplietošanas virsmu (piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu) uzkopšana.

Ar LR KM rīkojumu Nr.2.5-1-64 „Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās” var iepazīties: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Covid-19/Sanitarie%20protokoli/KMRik_120520_bibliotekas.pdf

Kontaktinformācija jautājumiem: e-pasts  biblioteka.mirnijs@laucese.lv   , tālrunis 65476867.