Administrācija

Pagasta pārvaldes vadītājs  – Andris Ķesters

Lietvedības pārzine,  projektu vadītāja asistente-  Nadežda Mazane

Galvenā grāmatvede – Inna Matule-Aleksejeva

Grāmatvede – Irēna Kuliča

Kasiere – Klavdija Brune

Komunālās saimniecības vadītājs –  Roberts Murāns