Administrācija

Pagasta pārvaldes vadītājs  – Andris Ķesters

Lietvedības pārzine,  projektu vadītāja asistente-  Nadežda Mazane