Apstiprināts un uzsākts biedrības „Jaunības spārni” projekts

Biedrība „Jaunības spārni” ir uzsākusi projekta „Pie dabas krūts arī domas raisās vieglāk” (Nr. 12-03-ZL16-Z401201-000009) realizāciju.

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma pakaplojumu pilnveidošanu un dažādošanu publiskās ūdenstilpnēs, kas atrodas nozīmīgu apdzīvotu vietu tuvumā un, kas rāda pievienoto vērtību vietējam produktam no zivsaimniecības atkārīgās teritorijas;—–

Realizējot projektu, tiks paplašināts lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas spektrs Laucesas pagasta, Daugavpils novada un Daugavpils iedzīvotājiem. Tiks izveidots nomas punkta sortiments un visi atpūtnieki saņems lielākas iespējas aktīvai atpūtai un brīvā laika pavadīšanai tuvāk dabai. Pilnīgāk tiks izmantoti dabas dāvātie resursi. Tiks piedāvātas plāšakas iespējas tūrisma un zivsaimniecības jomā Daugavpils novada un Latgalē kopumā.

Finansējuma avots: Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF).

Projekta budžets: 5163.40 LVL; 3098.04 – EZF publiskais finansējums, 516.34 LVL – pašvaldības līdzfinansējums caur partnerību „Kaimiņi”, 1549.02 LVL – pašu finansējums

Projekta īstenošana jāveic līdz 2013. gada 31.augustam.
Informācija:
Andrejs Bruns
bruns.andrejs@inbox.lv, jaunibassparni@inbox.lv