„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

Jau septīto gadu Laucesa pagasta bibliotēkā bērni, jaunieši un vecāki lasa un vērtē grāmatas lasītveicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ietvaros.

  1. gadā šajā programmā piedalījas 18 žūrijas eksperti, pārsvarā Laucesas pamatskolas sākumklašu audzekņi. Tikšanās ar ekspērtiem skolas telpās pārrunājam par izlasītajām grāmatām, piedaloties dažādās aktivitātēs: makoņu ķeršana un teikumu salikšana, jautra plakāta veidošana par vienu grāmatu no kolekcijas, zīmējumu konkurss, jautrās sportiskās stafetes, dzejoļu lasīšana u.c.

Noslēgumpasākumā  15.februarī  animācijas filmas varonis Auniņš Šons pasniedza diplomus un dāvanas par dalību zīmējumu konkursā, kas norisinājas šīs programmas ietvaros un pateicības ar  patriotiskām aprocēm no LNB Bērnu literatūras centra.

 

Lielu ieguldījumu darbā ar skolēniem sniedza Laucesas pamatskolas skolotāja Tatjana Mihailova. Paldies skolas direktorei Valentīnai Vavžiņakai par sadarbību  un biedrībai „Sieviešu klubs „Šarms”” par kostīmu.

 

Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja

Viktorija Kvetkovska