Bērnu žūrija 2019 Laucesas pamatskolā!

  1. gada decembrī Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja Viktorija Kvetkovska viesojās Laucesas pamatskolā, lai iepazistinātu sākumskolas audzēkņus ar lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu, Jaumiešu, un vecāku Žūrija”. Tikšanās bērni tika iepazistināti ar grāmatu kolekciju (katrai vecuma grupai) 5+ un 9+ .

Pirmā tikšanas reizē bērni iepazistināja grāmatas no 5+ kolekcijas. Kātra grāmata tika analizēta  atsevišķi. Pārrunājum grāmatas vāku, izmēru, attēlus un protams arī saturu.  Pirmā diena interesantākā no tām kļuva „Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi” (Sergejs Timofejevs).

Otrā tikšanās reizē bērni tika iepazisitināti ar grāmatu kolekciju 9+. Nodarbības beigās pēc grāmatas „Plastmasas huligāni” satura izklāsta locījam maisuņus, izmantojot speciālo locīšanas instrukciju.

  1. decembrī notika „Bērnu  žūrijas 2019” noslēguma pasākums. Apkopoti gala rezultāti grāmatu vērtēšanā, aizpildītas anketas un tika pagatavotas veselīgas konfektes. Pasākums norisinājas Ziemassvētku noskaņojumā, līdz ar to katrs eksperts saņēma dāvanu un pateicību.

Ar sirsnīgiem novelējumiem bibliotēka atvadās ar jauniem ekspertiem līdz nākamajam gadam.

Laucesas pagasta biliotēka izsaka pateicību Laucesas pamatskolas kolektīvam par sadarbību un Laucesas pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

 

Piezīme: Laucesas pagasta bibliotēka sadarbībā ar sākumskolas skolotāju Tatjanu Mihailovu lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija” piedalās jau kopš 2010. gada.

 

 

Rakstu sagatavoja:

Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja                                                 Viktorija Kvetkovska