Daba

Laucesas pagastā ir ļoti skaisti un veci dižkoki– spēka un vīrišķības simboli – ozoli, kā arī apskates vērtas ir priedes, liepa un osis.

Dižkoki Konstatētie izmēri
 Parastie ozoli (Quercus robur L.)*
  • apkārtmērs 4,14; augstums: 23m.
  • apkārtmērs 4,43; augstums: 25m.
  • apkārtmērs  4.70; augstums 19 m.
 Parastā priede * apkārtmērs  3.65; augstums 12 m.
Parastā liepa * apkārtmērs  4.55; augstums 23 m.
 Zaļais osis  5,73;

*17.11.1997. pēc Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorijas datiem.

Pagasta teritorijas vērtības ir ūdens teces (Daugava, Laucesas upe 29 km, Kumpota, Jāņupīte, Gļinovkas upe)