Daugavpils novada jauniešu vasara solās būt produktīva

Jau pavisam drīz skolēni uzrakstīs pēdējos kontroldarbus, studenti nokārtos sesiju un sāksies ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks. Priekš Daugavpils novada jauniešiem vasaras mēneši solās būt patiešām aizraujoši un produktīvi, jo paši jaunieši uzlabos savu ikdienu un attīstīs sevi projektos, kas ieguvuši finansējumu projektu konkursos “Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”

Gandrīz mēnesi jaunieši, jauniešu centri, biedrības un skolas izstrādāja projektus jaunu prasmju un iemaņu iegūšanai, brīvā laika lietderīgai pavadīšanai un dažādu pasākumu rīkošanai. Kopumā projektu konkursam “Uzlabosim savu ikdienu!” tika iesniegti 9 pieteikumi, bet nometņu projektu konkursam “Attīsti sevi!” 6 pieteikumi. Pēc vērtēšanas un pārraudzības komisijas rezolūcijas tika atbalstīti sekojoši projekti:

Konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” rezultāti:

Naujenes pagasta neformālās jauniešu grupas projekts „Orientēšanas sporta popularizēšana Daugavpils novada Naujenes pagastā”. Pēdējos gados šis sporta veids ir kļuvis aizvien populārāks visā pasaulē. Šī projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus no visiem Naujenes pagasta ciemiem jauniešu aktivitātēs un veidot orientēšanās sporta infrastruktūru Naujenes pagastā.

Skrudalienas pagasta neformālās jauniešu grupas “Mēs savam pagastam!” projekts „Radoši jaunieši dzimtajai Latvijai”. Ar šī projekta palīdzību jaunieši vēlas stiprināt sava pagasta jauniešu nacionālo identitāti, apzinot sevi par būtisku Latvijas valsts sabiedrības daļu. Jaunieši iegūs arī jaunas prasmes kokapstrādē, veidojot suvenīrus no koka, kā arī veidos informatīvo materiālu par Latvijas nozīmīgām vietām Skrudalienas pagastā.

Vaboles pagasta neformālās jauniešu grupas projektu „Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana”. Šogad Vaboles pagasta jaunieši ir nolēmuši izveidot īstu dāvanu sava pagasta bērniem, uzstādot pašu rokām darinātu rotaļu laukumu no koka. Uz šūpolēm un slidkalniņiem tiks izdedzinātas arī latviešu spēka zīmes, kas veicinās jauniešu un bērnu cieņas apziņu pret mūsu kultūras mantojumu.

Kalupes pagasta neformālās jauniešu grupas projektu „Kopā varam un darām!”. Projekta ietvaros jaunieši apzaļumos multifunkcionālā centra “Varavīksne” apkārtni, kur pašiem jauniešiem patīk uzturēties siltajā laikā. Kopā ar ainavu arhitektu jaunieši izstrādās apzaļumošanas plānu, mācīsies kopt augus un uzkops centra apkārtni.

Višķu pagasta jauniešu centra projektu „ Tehnikas iegāde Višķu pagasta jauniešu centrā”. Pavisam nesen savu darbību ir uzsācis Višķu pagasta jauniešu centrs, bet, lai pilnvērtīgi organizētu tā darbību, ir nepieciešama tehnika, ar kuras palīdzību jaunieši varēs organizēt dažāda veida aktivitātes un pasākumus, plānot savu darbu un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Projekta ietvaros jaunieši iegādāsies portatīvo datoru, laminatoru, printeri un citus darbam nepieciešamos materiālus.

Konkursa “Attīsti sevi!” rezultāti:

Skrudalienas pagasta biedrības “Silenes stariņi” nometnes projekts “Atklāsim sevī uzņēmējdarbības garu”. Jauniešiem būs iespēja iepazīties ar lauksamniecības nozarēm – biškopību, lopkopību un augkopību, kā arī doties ekskursijās uz uzņēmumiem, piemēram, SIA “Eka paipalas”  un ciemos pie lauksaimniekiem.

Biķernieku pagasta Biķernieku pamatskolas nometnes projekts „Novada sargi”. Šīs nometnes mērķis ir izglītot, attīstīt un audzināt jauniešus. Projekta dalībniekiem būs iespēja piedalīties neformālās izglītības aktivitātēs, kurās caur emocionālu un uzskatāmu pieredzi grupā jaunieši var ieraudzīt, atpazīt un izvēlēties sev svarīgo. Nometne ļaus apzināt sevi kā pilntiesīgu sabiedrības locekli un uzlabos komunikāciju ar vienaudžiem.

Laucesas pagasta biedrības „Jaunības spārni” nometnes projekts “Mēs kopā!”. Nometne ir paredzēta, lai sadraudzētos jaunieši no Tabores un Laucesas pagasta, jo sākot ar 1.septembri Tabores un Birznieku pamatskolas skolēni mācīsies jaunajā Laucesas pamatskolā. Nometnē jauniešus sagaidaradošās darbnīcas, savstarpējo attiecību attīstošas nodarbības un ekskursija uz zinātkāres centru “Zili brīnumi”.  

Kalupes pagasta Kalupes pamatskolas nometnes projektu „Nometne 132.Kalupes mazpulkam “Attīsti sevi!””. Kalupes mazpulcēniem būs iespēja tikties ar pagasta pārvaldnieci, lai apspriestu pastāvošās problēmas pagastā un, iespējams, atrast jaunus kopīgus risinājumus. Projekta ietvaros jaunieši apzināsies savas pagasta vērtības, kā arī smelsies pieredzi no mazpulku vecbiedriem. Jaunieši dosies arī izbraukumā uz Daugavpils dizaina un mākslas skolu, Saules skolu un Tirdzniecības skolu, kur iegūs informāciju par mācību iespējām un apgūs jaunas prasmes.

Līksnas pagasta biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” nometnes projektu “Izaicinājums”. Līksnas jaunieši varēs patiesi izpausties un atrast sevi dažādās nodarbēs. Jaunieši gan veidos EKO putnu būrīšus, gan filmēs video. Kā arī spēlēs lielo bumbu futbolu un organizēs orientēšanās pasākumu Daugavpils novada jauniešiem.

Tik tiešām, jauniešiem pagastos būs ko darīt vasarā! Mēs sekosim jauniešu gaitām projektu ietvaros un noteikti brauksim ciemos. Aicinām arī citu pagastu jauniešus doties ciemos pie saviem draugiem citos pagastos, lai smeltos pieredzi un jautri un lietderīgi pavadītu brīvlaiku!

Tiekamies arī citos Daugavpils novada jauniešu vasaras pasākumos – “Atpūta + Sports” Laucesas pagastā un Daugavpils novada jauniešu salidojumā 2016!

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore