Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu darba pieņemšanas laiks

Nr.p.k. Vārds,

uzvārds

Amats Diena Vieta Laiks
1. Jāzeps

Valters

 

priekšsēdētājs Pirmdien Skrudalienas bāriņtiesas telpās,

Miera ielā 12, Skrudalienā,

Skrudalienas pagastā

 

1300-1730

Ceturtdien Skrudalienas bāriņtiesas telpās,

Miera ielā 12, Skrudalienā,

Skrudalienas pagastā

 

0800-1200

2. Oksana Andrule

 

locekle Pirmdien Vecsalienas pagasta pārvaldes telpās,

Červonkas pils, Vecsalienas pagasts

0900 – 1200

 

Trešdien Salienas pagasta pārvaldes telpās, Centrāles ielā 24, Salienā,

Salienas pagastā

900 – 1200

 

Ceturtdien

 

 

Skrudalienas pagasta pārvaldes telpās, Skaista iela 9, Silene,

Skrudalienas pagasts

800 – 1200

1230-1630

 

3. Svetlana Fjodorova locekle  

Ceturtdien

Tabores pagasta pārvaldes telpās,

Oktobra ielā 2a, Taborē

Tabores pagastā

 

900-1200

4. Lilija

Terentjeva

 

locekle

 

 

 

 

 

 

 

Pirmdien

 

 

 

Upes iela  4, Kumbuļi,

Demenes pagasts

 

Demenes pagasta pārvaldes telpās,

Briģenes iela  2, Demene ,

Demenes pagasts

900 – 1200

 

 

 

1300-1730

Otrdien Medumu pagasta pārvaldes telpās,

Alejas iela  2, Medumi,

Medumu pagasts

 

 

0900-1200

Trešdien Demenes pagasta pārvaldes telpās,

Briģenes iela 2, Demene,

Demenes pagasts

 

 

 

800 – 1200

1230-1630

 

5. Vita Verza

 

locekle Pirmdien

Trešdien

Kalkūnes pagasta pārvaldes telpā, Ķieģeļu iela 4, Kalkūne

Kalkūnes pagasts

 

800 – 1200

1230-1630

 

6. Jeļena Kiseļova

 

locekle Pirmdien, trešdien Lauceses pagasta pārvaldes telpā,  Miera iela 26, Mirnijs,

Laucesas pagasts

 

900 – 1200

1230-1630

 

Otrdien Sventes pagasta pārvaldes telpās, Alejas iela 9, Svente

Sventes pagasts

 

900 – 1200