Dzejas dienas Laucesas pagastā

Zelta rudens krāšņas lapas rada īpašu noskaņu. Varbūt tāpēc septembris ir dzejas mēnesis.———–

Šogad Dzejas dienu ietvaros Birznieku pamatskolas skolēni apmeklēja Mirnija ciema bibliotēku. Te bērniem tika dota iespēja iepazīties ar bērnu literatūras jaunumiem, bērnu žurnāliem. Bērni skaitīja Dzejas stundai sagatavotus J.Raiņa un Aspazijas dzejoļus.

Berni iepazīstinājās ar Raiņa  daiļradi apmeklējot dzejnieka māju Berkenelē.

Skolēni lasīja arī Daugavpils dzejnieces Stepanīdas Miloševičas dzeju.

Viņas grāmatas ir arī mūsu skolas bibliotēkā.

Dzejas stundā bērniem bija lieliska iespēja izjust, ka dzeja ir visu dzīvo būtņu garīgo spēku augstākā izpausme.

 

 

Sagatavoja

T.Mihailova

Birznieku psk direktora

 vietniece audz.darbā