ERAF projekts “MIRNIJA CIEMA CENTRALIZĒTĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA”

Daugavpils novada Laucesas pagastā Mirnija ciemā realizē Eiropas Reģionālas attīstības fonda finansētu projektu „ Mirnija ciema centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija” (Nr.LPP2011/3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/121).

Projekta kopējās izmaksas LVL 416870.70, attiecināmās izmaksas LVL 340 614.00.

Projekta ietvaros tiek veiktas šādas aktivitātes:

  • ūdensvada rekonstrukcija – 3147.71m,
  • ūdenstorņa rekonstrukcija,
  • jaunu kanalizācijas tīklu būvniecība – 2394.54 m,
  • kanalizācijas sūkņu staciju KSS-1,KSS-4 izbūve,
  • artēziska urbuma tamponēšana.
  • artēziska urbuma rekonstrukcija.

* 2010.gada 15.jūlijā parakstītās vienošanas par Eiropas Savienības fondu projekta  “MIRNIJA CIEMA CENTRALIZĒTĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA”  īstenošanu un Eiropas Regionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.

* 2010.gada 27.decembrī ir pabeigta tehniskā projekta “MIRNIJA CIEMA CENTRALIZĒTĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA”  aktualizācija un ir izstradāts jauns kanalizācijas tīklu tehniskais projekts. Projekta autors SIA “Agroprojekts”, Daugavpils.

* 2011.gada 28.aprīlī – 2010.gada 31.maijs atklāts konkurss “MIRNIJA CIEMA CENTRALIZĒTĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA”  (konkurss būvdarbu veikšanai). Celtniecības darbus pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem veic piegādātāju apvienības SIA „MATTHAI” un Matthai Bauunternehmen GmbH &Co.KG.

* 2011.gada 15.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA “MATTHAI”  uz summu LVL 315000.00  par  projekta “MIRNIJA CIEMA CENTRALIZĒTĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA” būvdarbu veikšanu.

Projeta būvdarbi – novembris 2011.

Pamatojoties uz vienošanās (31.05.2012.)  par grozījumiem Nr.1 līguma Nr.12 no 15.07.2011.  – visu darbu nodošanas termiņš ir 2012.gada 18.jūnijs.

Daugavpils novada Laucesas pagastā Mirnija ciemā 2012.gada 18.jūnijā veiksmīgi pabeigts un nodots ekspluatācijā Eiropas Reģionālas attīstības fonda finansētu projekts „ Mirnija ciema centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija” (Nr.LPP2011/3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/121).