Iedzīvotāju uzmanībai!

2015. gada 18. martā  plkst.14.00  Sabiedriskajā centrā „Laucesa”  notiks ikgadējā iedzīvotāju sapulce.

Aicinām jūs aktīvi piedalīties sapulcēs, lai saņemtu informāciju par savā pagasta pārvaldē 2014.gadā paveikto darbu un plāniem 2015.gadam, kā arī uzdotu jautājumus pārvaldes vadītājam, novada domes vadībai, deputātiem un speciālistiem.

 

 

2015.gada 18.martā plkst.15.00 notiks  “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” iedzīvotāju forums.

Šīs ieceres ietvaros Daugavpils un Ilūkstes novados tiek organizētas apkaimes darbnīcas, kurās tiek noskaidrotas vietējo iedzīvotāju vajadzības, vēlmes un iespējas, lai uzlabotu dzīvi savā pagastā

 

Ar cieņu,

Laucesas pagasta pārvaldes administrācija