Ikgadējā iedzīvotāju sapulce

Laucesas pagasta iedzīvotāju uzmanībai!

 

  1. gada 20.februārī plkst.14.00  Laucesas kultūras namā (Mirnijs)

2017.gada 20.februārī plkst.16.00  SC „Laucesa” (Laucesas c.)

notiks ikgadējā iedzīvotāju sapulce

Aicinām Jūs aktīvi piedalīties sapulcē, lai saņemtu informāciju par savā pagasta pārvaldē 2016.gadā paveikto darbu un plāniem 2017.gadam, kā arī uzdotu jautājumus pārvaldes vadītājam, novada domes vadībai, deputātiem un speciālistiem.

 

Laucesas pagasta pārvaldes administrācija