Izsole

2014. gada 27. maijā plkst. 9.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums Baltmāja, ar kadastra numuru 4460 003 0390, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0390 2224 m2 platībā , vienas divstāvu ēkas ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0390 001 387.9 m2 platībā, kurš atrodas skaistā, sakoptā Daugavpils novada, Kalkūnes pagasta Randenes ciemā, Dārza ielā 55. Nekustamais īpašums atrodas dzīvojamo māju apbūves teritorijā, 0.5 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas, piebraucamie ceļi labā stāvoklī, asfaltēti. Teritorija apsaimniekota, tuvumā atrodas pārtikas preču veikals, sabiedriskā transporta pietura. Transporta un gājēju kustība ir mērena, transporta novietošana brīva.

Objekta nosacītā cena, jeb, sākumcena EUR 21 023.00