Jauniešu nometne “Apceļo Latviju!”

Laucesas pagasta biedrības „Jaunības spārni” projekts „Jauniešu nometnes „Apceļo Latviju!” organizēšana Laucesas pagastā”

 

No 2018.gada 18.jūnijā līdz 22.jūnijam Laucesas pagastā tika organizēta jauniešu nometne. Projektu atbalstīja Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde nometņu projektu konkursā „Attīsti sevi!” Biedrība „Jaunības spārni” jau sesto gadu  veiksmīgi piedālās projektu konkursā „Attīsti sevi!” un saņem finansējumu un veiksmīgi realizē projektu.  Nometnes vadītājs Andrejs Bruns.

Šogad nometnē jauniešiem tika piedāvāta iespēja aktīvi ceļot pa Latviju, darboties radošajās darbnīcas (Marko rotko centrā, Naujenes Novadpētniecības muzejā), attīstīt savas radošās spējas, realizēt kreatīvās idejas, paplašināt redzesloku un zināšanas par Latviju. Radošo darbnīcu tematika tika izvēlēta, ņemot vērā Latvijas 100 gadu jubileju, jauniešu vecumu un intereses.

Viena diena nometnē tika valtīta braucienam uz Rīgu. Nometnes dalībnieki apmeklēja Latvijas Kara muzeju, kur gids iepazīstināja   ar bagāto ieroču, senu fotogrāfiju, dokumentu un ordeņu kolekcijām. Ļoti interesanta bija  militāro formas tērpu  izstāde.

Vēl  jaunieši apmeklēja  Latvijas  Nacionālo bibliotēku, apskatīja tās dažādas telpas, uzzināja interesantus faktus par bibliotēkas darbu. Gids pastāstīja, par Gaismas pili projektēju –  slaveno latviešu arhitektu Gunāru Birkertu, kuram patīk  strādāt ar gaismu kā ar celtniecības materiālu. Gaismas pilī ir  “Tautas grāmatu plaukts”. Šajā plauktā jau sakārtotas 6500 grāmatas,  un   katrs Latvijas iedzīvotājs var dāvināt savu grāmatu plauktam. Vēl mēs apskatījām Krišjāņa Barona  Dainu skapi, kurā ir 70 atvilktnes un katrā atvilktnē ir 268000 tautas dziesmas. Ieraudzījām arī vēsturisko grāmatu “Terra Mariana”, izgatavotu vienā eksemplārā, kura tika pasniegta kā dāvana pāvestam Leonam XIII priesterības 50 gadu jubilejā.

Pēdējais piedzīvojums šajā dienā bija  ceļojums uz Latvijas dabas bagātību – uz Jūrmalu- pie jūras. Saule, jūra, vējš, baltas smiltis, gaiss, aktīva atpūta –  izveidoja aizraujošus piedzīvojumus.

Nometnes piecas dienas paskrēja ļoti ātri, tā kā katrā no tām tika piedāvātas interesantas aktivitātes. Tās izskaņā jaunieši devās uz Ezerkalnu Dervanišķu ezera krastā. Tur tika organizēts nometnes noslēguma pasākums. Par piemiņu no nometnes jaunieši saņēma kopīgo fotogrāfiju un suvenīrus.
Nometnes dalībnieki  jau sesto gadu izteica pateicību nometnes vadītājam Andrejam Brunam.

                                                                        Biedrība „Jaunības spārni”