Jauniešu nometne “Mēs kopā!”

2016.gada 11.jūlijā uzsāka savu darbu jauniešu nometne „Mēs kopā!’. Laucesas pagasta biedrība „Jaunības spārni” piedalījās Daugavpils novada projektu konkursā jaunatnei „Attīsti sevi” un saņēma Daugavpils novada domes un Laucesas pagasta pārvaldes finansējumu nometnes organizēšanai.
11.jūlijā svinīgā pasākumā nometne tika atklāta. Nometne piedalās jaunieši no Laucesas pagasta un Tabores pagasta, galvenokārt tie skolēni, kuri no 1.septembra kopā mācīsies Laucesas pamatskolā. Viens no nometnes mērķiem ir veicināt Laucesas un Tabores pagasta jauniešu-skolnieku saliedēšanu. Ka arī nometnes mērķi ir veicināt jauniešu lietderīga brīvā laika organizēšanu un neformālās izglītības popularizēšanu, veicināt jauniešu līdzdalību savu interešu, radošo spēju, īdēju realizēšanā; veicināt jauniešu sadarbības iemaņu attīstību. Nometnē jauniešiem tiks piedāvāta iespēja aktīvi darboties radošajās darbnīcās, attīstīt savas radošās spējas, realizēt kreatīvās idejas.
Jauniešu nometnes pirmā diena līdz pusdienlaikam norisinājās Sabiedriska centra “Laucesa” telpās. Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja piedāvāja jauniešiem no Laucesas un Tabores pagastiem labāk un ātrāk iepazīties ar viens otru, pielietojot improvizācijas spēļu metodiku. Jaunieši vispirms iepazīstinātās ar katru personīgi, paspiežot rokas, uzdodot dažādus jautājumus. Nometnes dalībnieki spēlēja enerģisko spēli “karstais krēsls”, stāstīšanas un asociāciju spēli. Pēc tam visi draudzīgā noskaņā pievēršas radošajai darbnīcai “Attēla vai bildes atveidošana uz koka plāksnes”. Pēc pusdienlaika visi iesaistījās sporta aktivitātes Tabores pamatskolā.