Kontakti

LAUCESES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.90000030447
Miera ielā 26, с.Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Tālr., fakss 65400573
e-pasts: parvalde@laucese.lv
A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV50HABA0551028268797

Pārvaldes vadītājs Andris Ķesters – 6 5476861, 29545023 andris.kesters@laucese.lv
Lietvedības pārzine, projektu vadītāja asistents Nadežda Mazane  – 65476860, parvalde@laucese.lv
Galvenā grāmatvede Inna Matule-Aleksejeva – 6 54-76863, inna.matule@laucese.lv
Komunālās saimniecības vadītājs Roberts Murāns – 27300276, roberts.murans@laucese.lv

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.00-18.00       Trešdiena 8.00-16.45

Pārtraukums: 12.00-13.00

Darba laiks

Pirmdiena: 8.00-18.00
Otrdiena-ceturtdiena: 8.00-16.45
Piektdiena: 8.00-15.30                                         Pārtraukums: 12.00-13.00

 

Daugavpils novada Sociāla dienesta Sociāla darbiniece Rasma Gribute –6 54-76864, rasma.gribute@laucese.lv

Nodokļa inspektore Marina Čeme  (pieņemšana Demenes pagasta pārvaldē) – 654 – 29951 marina.ceme@augsdaugavasnovads.lv

Zemes lietu speciāliste Tatjana Veļičko, 28371635, tatjana.velicko@augsdaugavasnovads.lv (iedzīvotāju pieņemšana Laucesas pagasta pārvaldē otrdienās)  – 6 5476865

Iestādes:
Laucesas pamatskola – direktore Valentīna Vavžiņaka 6 5476872,skola@laucese.lv
Laucesas pagasta bibliotēka – vadītāja Viktorija Kvetkovska 6 54-71034 bibl_laucesa@inbox.lv
Mirnija ciema bibliotēka – vāditāja Larisa Daņilova  6 54-76867  biblioteka.mirnijs@laucese.lv

Laucesas kultūtras nams,  direktors Andrejs Bruns 29455734, andrejs.bruns@laucese.lv

Autobusa maršruts uz un no Mirnija ciema