Kontakti

LAUCESES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.90000030447
Miera ielā 26, с.Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Tālr.65476860
e-pasts: parvalde@laucese.lv

Pārvaldes vadītājs Andris Ķesters – 6 5476861, 29545023 andris.kesters@laucese.lv
Lietvedības pārzine, projektu vadītāja asistents Nadežda Mazane  – 65476860, parvalde@laucese.lv
Komunālās saimniecības vadītājs    Andrejs Bruns,  29455734, andrejs.bruns@laucese.lv

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.00-17.00       Trešdiena 8.00-16.30

Pārtraukums: 12.00-12.30

Darba laiks

Pirmdiena: 8.00-18.00
Otrdiena-ceturtdiena: 8.00-16.30
Piektdiena: 8.00-15.30                                         Pārtraukums: 12.00-12.30

Rekvizīti:

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Konta numurs: LV37TREL9807280440200

SWEDBANK  AS LV25HABA0551028288065
bankas kods: HABALV22

AS  “SEB banka”
LV79UNLA0055002791210
bankas kods: UNLALV22

AS “Citadele banka”
LV05PARX0012925680001
bankas kods PARXLV22

 

Daugavpils novada Sociāla dienesta Sociāla darbiniece Rasma Gribute –6 54-76864, rasma.gribute@laucese.lv

Nodokļa inspektore Marina Čeme  (pieņemšana Demenes pagasta pārvaldē) – 654 – 29951 marina.ceme@augsdaugavasnovads.lv

Zemes lietu speciāliste Tatjana Veļičko, 28371635, tatjana.velicko@augsdaugavasnovads.lv (iedzīvotāju pieņemšana Laucesas pagasta pārvaldē otrdienās)  – 6 5476865

Iestādes:
Laucesas pamatskola – direktore Valentīna Vavžiņaka 6 5476872,skola@laucese.lv
Laucesas pagasta bibliotēka – vadītāja Viktorija Kvetkovska 6 54-71034 bibl_laucesa@inbox.lv
Mirnija ciema bibliotēka – vāditāja Larisa Daņilova  6 54-76867  biblioteka.mirnijs@laucese.lv

Laucesas kultūras nams, 65476860

Autobusa maršruts uz un no Mirnija ciema