Laucesas pagasta biedrības „Jaunības spārni” projekta “Pats Dzimta zeme esi!” īstenošana Laucesas pagastā”

Biedrība „Jaunības spārni” kārtējo gadu piedalās Daugavpils novada domes projektu konkursā „Uzlabosim savu ikdienu!”. Šogad tēma tika izvēlēta, ņemot vērā Latvijas 100 gadu jubileju kā rezultātā projekts “Pats Dzimta zeme esi!” tika atbalstīts.

Jauniešiem tika piedāvāta iespēja izzināt valsts kultūras mantojumu – veidojot latvju zīmes, iemūžināt pagasta objektus – nofotografējot un izveidojot izstādi kā arī labiekārtot jauniešu pulcēšanas vietu.

Projekta realizēšanas laikā jaunieši ieguva jaunas iemaņas fotografēšanā un fotoattēlu apstrādē. Laucesas pagasta svētkos 9.septebrī prezentēta foto izstāde, kas tika noformēta divos rāmjos, kuras arī tika veidotas projekta laikā. Tika izveidots arī liels rāmis ar Latvija 100 uzrakstu, kas tika arī izmantots projektā “Fotoliecības Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes stiprināšana”, kad tapa iedzīvotāju kopēja fotogrāfija.

Tika iegādāts inventārs, ar ko palīdzību tika veidoti latvju zīmes, līdz ar to tika iegūtas jaunas iemaņas darbā ar kokmateriāliem (kokgriešana, krāsošana un dekorēšana). Latvijas zīmes tiks izmantoti pagasta iedzīvotāju apbalvošanai LR proklamēšanas 100. gadadienā svinīgajā koncertā. Tika iegūtas zināšanas par žogu veidošanu un tika plānots nākamgad pabeigt iecerēto: uzstādīt grozus ziediem un ierīkot žogu pie ugunskurs.

Biedrība „Jauniešu spārni”  izsaka pateicību Daugavpils novada domei, Laucesas pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu, Ludmilai Kvetkovskai par nodarbību “Fotografēšanas pamati” un Janinai Oboļevičai par piegādātiem pašražotiem produktiem.