Laucesas pagasta biedrības „Jaunības spārni” projekts „Brīnumu koks”

 

No 2017.gada 5.jūnijā līdz 9.jūnijam Laucesas pagastā tika organizēta jauniešu nometne. Projektu atbalstīja Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde nometņu projektu konkursā „Attīsti sevi!” Biedrība „Jaunības spārni” jau piekto gadu  veiksmīgi piedālās projektu konkursā „Attīsti sevi!” un saņem finansējumu.  Nomatnes vadītājs A.Bruns  aiztāvēja projekta ideju  komisijas priekšā.

Šogad nometnē jauniešiem tika piedāvāta iespēja aktīvi darboties radošajās darbnīcas, attīstīt savas radošās spējas, realizēt kreatīvās idejas. Katru dienu tika piedāvāta dalību iespēja radošājā darbnīcā.Radošo darbnīcu tematika tika izvēlēta, ņemot vērā Latvijas 100 gadu jubileju, jauniešu vecumu un intereses. Radošo darbnīcu materiāls tika piedāvāts, pārsvarā tas bija koks. Viens no mērķiem bija parādīt jauniešiem koka, kā materiāla izmantošanas iespējas dažādas radošos darbos.

Viena diena nometnē tika valtīta braucienam uz Beverīnas koka skulptūru parku. Beverīnas novada Cempos atrodas koka skulptūru parks “Beverīnas labirinti”- vieta gan aktīvai, gan pasīvai atpūtai. Parkā nometnes dalībnieki apskatīja 370 no koka veidotas skulptūras, apmeklēja 4 labirintus-  puķu meditatīvais labirints, bezbailīgajie- “Šausmu labirints” mežā, mazo 25m garo labirintu “Tracis” ar maldīšanos upenēs, zaru labirintu “Dižputna ligzda”, 60 lielformāta brīvdabas spēles un atrakcijas, izglītojošo dabas taku “Putnu iela”. Brauciens izdevās ļoti interesants.

Nometnes piecas dienas paskrēja ļoti ātri, tā kā katrā no tām tika piedāvātas interesantas aktivitātes. Tās izskaņā jaunieši devās uz Ezerkalnu Dervanišķu ezera krastā. Tur tika organizēts nometnes noslēguma pasākums. Par piemiņu no nometnes jaunieši saņēma kopīgo fotogrāfiju un suvenīrus.
Nometnes dalībnieki  jau piekto  gadu izteica pateicību nometnes vadītājam Andrejam Brunam un uzdāvināja savu kopīgu radošo darbu „Nometnei -5”.  Jaunieši izteica vēlēšanos arī nākamgad piedalīties nometnē!

 

                                                                        Biedrība „Jaunības spārni”