Lauku attīstība

2010.gadā uzsākts liels ERAF projekts “MIRNIJA CIEMA CENTRALIZĒTĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA”, kura  realizācija turpināsies arī  2011.gadā.

2010.gadā realizēti projekti

„Sabiedriska centra „Laucesa” teritorijas labiekārtošana”;

“Laucesas pagasta ceļa “Naktiņi (V674)- Viesture (V694) rekonstrukcija”;

“Laucesas kultūras nama jumta vienkāršota rekonstrukcija”

2007.- 2009.gadā

Mirnija ciema ielu apgaismojums” – projektetāis  SIA “ENERGOMANTĀŽPROJEKTS”. Pēc rikotās cenu aptaujas rezultātiem būvdarbus veica SIA “BORG”. Ar RAPLM rīkojumu “Par valsts dotācijas piešķiršanu Laucesas pagasta padomei infrakstūras attīstībai” tika piešķirts 103 299, 00 Ls.

“Pašvaldības bibliotēkas ēkas rekonstrukcija Laucesa-19, 1. kārta” –  projektetāis SIA Projektešanas birojs “Trešā dimensija”. Pēc rikotās cenu aptaujas rezultātiem būvdarbus veica SIA “APK Būve”. Objekta nodošanas termiņš – 20.12.2007. Ar RAPLM rīkojumu “Par valsts dotācijas piešķiršanu Laucesas pagasta padomei infrakstūras attīstībai” tika piešķirts 96 701, 00 Ls.

“Laucesas pagasta padomes administrācijas un kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšamna” – projektētājs SIA “ENERGOMANTĀŽPROJEKTS”.Finansējums tika piešķirts Ekonomikas ministrijas rīkotā “Pašvaldību energoefektivitates programmas”  projektu konkursa ietvaros.  Pēc rikotās cenu aptaujas rezultātiem būvdarbus – katlu nomaiņu veica SIA “Varsla”;  logu un durvju nomaiņu veica SIA “EKOPLAST”.