Lielā Talka

Laucesas pagasta pārvalde aicina piedalīties ikvienu pagasta iedzīvotāju, uzņēmēju, zemes lietotāju

2015.gada 25.aprīļa „LIELAJĀ TALKĀ”

sakopt savas dzīvojamās mājas, ražošanas teritoriju pagalmus un zemes īpašumus no atkritumiem.

Sakopsim savu vidi, cienīsim mums doto dabas skaistumu, dzīvosim tīri!

 Iedzīvotājus lūdzam atkritumus vākt speciāli talkai paredzētajos maisos un novietot atkritumu savācējiem viegli pieejamās vietās, ceļu malās, pagalmos paziņojot pa tālruni  29361005, 29545023. Maisus var saņemt pagasta pārvaldē.