Lieldienu balle

Laucesas KN š.g. 31.martā aicina uz Lieldienu groziņballi. Pieteikties pa tālr. 65476869, 28335436

Programmā -konkursi, dejas. Spēle muzikants -S.Vasiļjevs.