Mirnija ciema bibliotēka

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka

 

 

Adrese: C.Mirnijs, Laucesas pagasts,  Augšdaugavas novads, LV- 5461
Kontakttālrunis:  65476867
e-pasts: larisa-d@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja: Larisa Daņilova 

Darba laiks
Pirmdiena 8.oo – 12.oo, 12.45 – 17.45
Otrdiena 8.oo -12.oo, 12.45 – 16.45
Trešdiena 8.oo-12.oo, 12.45 – 16.45
Ceturtdiena 8.oo – 12.oo,12.45 – 16.45
Piektdiena 8.oo – 12.oo,12.45 – 15.30
Bibliotēka slēgta – sestdiena, svētdiena

Mirnija ciema bibliotēka dibināta 1956. gadā.

Pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko  izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

Pakalpojumi:

–          Datori un internets;

–          e-pasts;

–          skenēšana;

–          abonētas datu bāzes;

–          elektroniskais katalogs;

–          novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes;

–          grāmatu fonds;

–          laikraksti un periodika;

–          tematiskas mapes par dažādam tēmām;

–          uzziņas un konsultācijas;

–          literatūras  un izglītojošas izstādes;

–          pasākumi;

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēkas Reglaments

 

 

Augšdaugavas novadu bibliotēku kopkatalogā  var meklēt grāmatu un citu iespieddarbu aprakstus, kas atrodas bibliotēka un pārējo Daugavpils novada bibliotēku krājumos.

www.naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/

 

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka    www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka     www.lcb.lv

Augšdaugavas novada mājas lapa  www.daugavpilsnovads.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds  www.kkf.lv

Letonika www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv

Kultūras karte www.kulturaskarte.lv

Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

 

Bibliotēkas abonētās  datubāzes

 

Letonika.lv – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā

21. gadsimta vērtība ir iespēja ātri un precīzi saņemt informāciju.

letonika.lv ir uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Sadarbojoties ar autoriem un iesaistoties projektos, ir radīta viena no apjomīgākajām un kvalitatīvākajām digitālās informācijas krātuvēm latviešu valodā.

Nāciet un uzziniet vairāk!

Statistika

2017.g. 2018.g. 2019.g.
Lasītāju/ lietotāju kopskaits 202 195 191
Izsniegums 8069 8063 7295
Apmeklējumu skaits 3758 3664 3019

Krājums

2020.gada sākumā bibliotēkas fonds sastādīja 5209 vienības:

  • Grāmatas 4461 vienības
  • Seriālizdevumi 742 vienības
  • Audiovizuālie dokumenti 6 vienības

 

LURSOFT datu bāze “Laikrakstu bibliotēka” www.news.lv pieejama par brīvu visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās. To paredz vienošanās, ko projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros noslēgusi valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) un šī elektroniskā resursa izstrādātājs SIA “Lursoft”.

 

Pasākumi

Literārā stunda