Mirnija ciema bibliotēka

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka

 

 

Adrese: Miera ielā 26, c.Mirnijs, Laucesas pagasts,  Augšdaugavas novads, LV- 5461
Kontakttālrunis:  65476867
e-pasts: biblioteka.mirnjs@laucese.lv

Bibliotēkas vadītāja: Larisa Daņilova 

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēkas Reglaments

Darba laiks:
Pirmdiena 8.oo – 12.oo, 12.45 – 17.45
Otrdiena 8.oo -12.oo, 12.45 – 16.45
Trešdiena 8.oo-12.oo, 12.45 – 16.45Ceturtdiena 8.oo – 12.oo,12.45 – 16.45
Piektdiena 8.oo – 12.oo,12.45 – 15.30
Bibliotēka slēgta – sestdiena, svētdiena

Mirnija ciema bibliotēka dibināta 1956. gadā.

Pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko  izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

Mirnija bibliotēkas piedāvājums 

  • Grāmatas, periodiku;
  • Izziņas, konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējam;
  • Novadpētniecības materiālus;
  • Datora un interneta izmantošana;
  • Dokumentu printešana, kopešana
  • Abonētas datu bāzes;
  • SBA pakalpojumi;
  • Izstādes;
  • Literāri izglītojoši pasākumi.

Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs: Novada  bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Augšdaugavas novada bibliotēku elektroniskajā  kopkatalogā. http://naujene.biblioteka.lv

Bibliotēkas abonētās  datubāzes

Letonika.lv – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā

21. gadsimta vērtība ir iespēja ātri un precīzi saņemt informāciju.

letonika.lv ir uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Sadarbojoties ar autoriem un iesaistoties projektos, ir radīta viena no apjomīgākajām un kvalitatīvākajām digitālās informācijas krātuvēm latviešu valodā.

Nāciet un uzziniet vairāk!

Statistika

Lietotāju skaits uz 2022.g. 1. janvāri 161, t sk. bērni un jaunieši līdz 18g. – 45

Apmeklējums 2021.g. – 1488

Izsniegumu skaits 2021.g. – 4386

Krājums

Krājums uz 2022.g. 1. janvāri – 5291

Bibliotēka abonē 2022.gadā:

Agro Tops, Ilustrētā Junioriem, Praktiskie Rokdarbi, МК Латвия, Открыто

LURSOFT datu bāze “Laikrakstu bibliotēka” www.news.lv pieejama par brīvu visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās. To paredz vienošanās, ko projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros noslēgusi valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) un šī elektroniskā resursa izstrādātājs SIA “Lursoft”.

 

Pasākumi