Nacionālās Skaļās lasīšanas sacencības

  1. janvārī Laucesas kultūras nama mazā zālē notika Nacionālās Skaļās lasīšanas sacencības.

Pirmo reizi Lauceas pagasta bibliotēka iesasitījās LNB lasīšanas konkursā un  aicināja Laucesas pamatskolas audzēkņus piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībās.

Kopumā gatavojās seši dalībnieki 11.-12. gadu vecuma: Kamilla Matvejeva, Aleksejs Mateša, Justīne Lapacka, Veronika Formakova, Vitālijs Pilinovičs, Magdalina Sokolova. Skolēni izmantoja Laucesas pagasta bibliotēkas piedāvātas grāmatas no Bērnu žūrijas kolekcijas par iepriekšējiem gadiem. Pateicoties latviešu valodas skolotāju Marijas Petrovskas un Valentīnas Venceles atbalstam un ieguldītam darbam, mums ir šādi rezultāti:

  1. vietā Veronika Formakova ar 98 punktu skaitu
  2. vietā Magdalina Sokolova ar 102 punktu skaitu
  3. vietā Justīne Lapacka ar 110 punktu skaitu

Visi konkursa dalībnieki saņēma diplomus un mazas dāvanas. Uzvaretāja guva kroni un krūzi ar sacencību logo.

Vienbalsīgi nolēmts uz Regionālo finālu marta mēnesī izvirzīt Justīnu Lapacku.

Dalībniekus vērtēja tiesneši: latviešu valodas skolotāja  Eleonora Griškjāne, Mirnija ciema bibliotēkas vadītāja Larisa Daņilova un lietvedības pārzine, projektu vadītāja asistents Nadežda Mazane.

Ar aplausiem savus skolas biedrus atbalstīja 5. un 6. klases audzēkņi.

Paldies Laucesas pamatskolai par sadarbību, Lauceas Kultūras namam par viesmīlību un Laucesas pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

 

Ziņas sagatavoja: Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja Viktorija Kvetkovska.