Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-100 renovācija Laucesas pagastā

Laucesas pagasta pārvalde veic  Daugavpils novada Laucesas paagasta Mirnijs ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-100 renovāciju.

Pamatojoties uz iepirkumu procedūras rezultatiem darbus veic  SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas”

Līguma summa EUR 34995.00 bez PVN.

Pašlaik notiek demontāžas darbi esošā attīrīšanas bloka BIO-100 tvertnē.