Par jaunu autobusu pieturvietu izveidi

Pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona  lēmumu  „Par jaunu pieturvietu izveidi” no 2019.gada 1.maija visi autobusu maršruti Daugavpils novada Laucesas pagasta Mirnijs ciemā tiek papildināti ar divām jaunām pieturvietām „Laucesas skola” un „Mirnijs 2”

 

Laucesas pagasta pārvalde