Par pagastu

Lauc_Konturs

Laucesas pagasts atrodas Augšdaugavas novada dienvidu daļā Daugavas upes krastā. Pagasts robežojas ar Daugavpils pilsētu, ka arī ar Demenes, Kalkūnu, Tabores, Skrudalienas pagastiem.

Kalkūnes pagasts (vēlāk Laucesas) nodibināts 1864. gadā apvienojot četru muižu pagastus: Kalkūnes, Lopmanstrodes, Didrichšteinas un Meduma pagastu. Agrāk Laucesas pagastā bija 4 skolas. Dzejnieks Jānis Rainis dzīvojis mājā Randanes muižā, kas arī piederēja Laucesas pagastam.

1935. gads ir pagasta attīstīšanas gads, tika uzcelti veikali, skolas, dzīvokļi skolotājiem un internātskolas.

1953. gadā Laucesas pagastu devēja par Maltas pagastu. No 1954. gada līdz 1977. gadam tas nosaukums bija Skrudalienas pagasts. Un tikai 1977. gadā tika reģistrēts Laucesas pagasta nosaukums.

Mūsu adrese: Miera ielā 26, с.Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461.