Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
2019.11.13 LPP2019/4MP „Kurināmās malkas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2020.gadam” Pabeigts
2019.06.06 LPP2019/3PP Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Laucesas pagasta Laucesas pamatskolai 2019./2020.mācību gadā Pabeigts
2019.04.10 LPP2019/NAI Daugavpils novada Laucesas pagasta Mirnijs ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-100 renovācija Pabeigts
2019.01.10 LPP2019/1DP Degvielas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2019.gadam Pabeigts
2018.11.23 LPP2018/5MP Kurināmās malkas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2019.gadam Pabeigts
2018.10.30 Lpp2018/4MP Kurināmās malkas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2019.gadam Pārtraukts
2018.09.21 LPP2018/3.CR „Daugavpils novada Laucesas pagasta Parādes ielas no 0.000 līdz 1.565 km asfalta seguma atjaunošana” Pabeigts
2018.09.11 LPP/CR2 Laucesas pagasta ceļa „Miera iela-Parādes iela” posma „Parādes iela” asfalta seguma nomaiņa Pārtraukts
2018.07.03 LPP2018/1PP Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Laucesas pagasta Laucesas pamatskolai 2018./2019. mācību gadā Pabeigts
2017.10.23 LPP2017/5MP Kurināmās malkas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2018.gadam Pabeigts
2017.10.23 LPP2017/4DP Degvielas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2018.gadam Pabeigts
2017.06.27 LPP/3PP Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Laucesas pamatskolai 2017./2018.mācību gadā Pabeigts
2017.02.07 LPP2017/1DP Degvielas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2017.gadam Pabeigts
2016.07.08 LPP2016/8PP Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Laucesas pagasta Laucesas pamatskolai 2016./2017.mācību gadā Pabeigts
2016.04.29 LPP2016/7 Daugavpils novada Laucesas pagasta Miera ielas pārbūve Pabeigts
2016.04.15 LPP2016/5 Remonta būvdarbi Daugavpils novada pasvaldība Birznieku pamatskolā Pabeigts
2016.03.16 LPP2016/4 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils novada Laucesas pagasta teritorijā Pabeigts
2016.02.24 LPP 2016/3 Daugavpils novada Laucesas pagasta Miera ielas pārbūve Pārtraukts
2016.01.25 LPP2016/2MP Kurināmās malkas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2016.gadam Pabeigts
2016.01.21 LPP2016/1DP Degviela iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībā 2016.gadam Pabeigts
2015.06.29 LPP2015/4PP Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Laucesas pagasta Birznieku pamatskolai 2015./2016..mācību gadā Pabeigts
2015.02.09 LPP2015/2MP Kurināmās malkas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2015.gadam Pabeigts
2015.02.04 LPP2015/1DP Degvielas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2015.gadam Pabeigts
2014.06.26 LPP2014/3PP Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Laucesas pagasta Birznieku pamatskolai 2014/2015.māc.gadā Pabeigts
2014.03.05 LPP2014/2MP Malkas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam Pabeigts
2014.01.08 LPP2014/1DP Degvielas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam Pabeigts