PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Personu datu apstrādes Pārzinis: Daugavpils novada pašvaldība Laucesas pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000030447, Miera iela 26, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, tālr.65476860, parvalde@laucese.lv

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@dnd.lv. tālr.65422281

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv  sadaļā Personas datu aizsardzība https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/  vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.