Vladimira Vaņkova fotoizstāde “Dabas mirkļi Laucesas pagastā”

Datums: 01.07.2020 - 03.08.2020
Laiks: 08:00 - 16:00
Vieta: SC "Laucesa"
Atbildīgais: Viktorija Kvetkovska