Paziņojums Laucesas pagasta iedzīvotājiem

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu un noslēgto līgumu, sākot no   2019.gada 1.maija cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Laucesas pagasta teritorijā uzsāks SIA „AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija).

Laucesas pagasta iedzīvotājiem līdz 2019.gada maija sākumam ir pienākums noslēgt līgumu ar SIA „AADSO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu.

Līgumus ar SIA „AADSO” par sadzīves atkritumu savākšanu var noslēgt:

2019.gada 16. un 17.aprīlī

no plkst. 9.00 līdz 16.00 Laucesas pagasta pārvaldē

Miera ielā 26, Laucesas pagastā.

 

Citkārt līgumus var noslēgt, aizpildot pieteikumu un nosūtot uz e-pastu aadso.ligumi@inbox.lv vai personīgi ierodoties birojā Slāvu ielā 6, Daugavpilī, tālr.29636728, 65449032

Ar 2019.gada 1.maiju atkritumi Laucesas pagasta teritorijā tiks savākti katra mēneša 1. un 3. ceturdienā, sākot no plkst. 7.00.

 

Jautājumu rašanās gadījumā lūdzam zvanīt Laucesas pagasta pārvaldē  pa tālr.65476860