Publiskā apspriešana Laucesas pagastā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”

Laucesas pagasta pārvalde organizē

sabiedriskās apspriešanas procedūru par koka nozāģēšanu

  • daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas teritorijā

Miera ielā 25, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads

Sabiedriskās apspriešanas laiks:  30.06.2021. – 21.07.2021.

 

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Laucesas pagasta pārvaldē  attālināti sūtot uz e-pastu: parvalde@laucese.lv vai zvanot pa tālruni 65476860 no 30.jūnija līdz 21.jūlijam.

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Publiskā apspriešana notiks 21.jūlijā plkst. 10.00 Miera ielā 26, Laucesas pagasts, Daugavpils novads

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: 65476860