Ražas svētki -2018

Laucesas pusē šogad Ražas svētki tika svinēti īpaši krāšņi un ar bagātu ķirbju asortimentu.

  1.  oktobrī sabiedriskais centrs „Laucesa” aicināja ciema iedzīvotājus uz nelielu svētku koncertu un skolēnu radošo darbu izstādi, kas topa pateicoties Laucesas pagasta bibliotēkas izsludinātajam konkursam „Rudens krāsu satikšanās”.

Vislielākais ķirbis, ko mums atveda uz izstādi sver 50,80 kg un to izaudzēja vietējā uzņēmumā Eduards Oboļevičs. Dekoratīvus kīrbjus izaudzēja Lilija Rasnače, muskāta ķirbis no Irinas Ķesteres un dažāda izmēra un krāsainie ķirbji un kabači izauga Gaļinas Jodčikas un Viktorijas Kvetkovskas laukā.

Kā jau pienākas, arī Ražas svētki nevarēja iztikt bez svētku mielasta, kurā bija iespēja nogaršot kartupeļu pankūkas (cepēja Janina Oboļeviča), mājas sieru (Irēna Baļa, Romualda Kudrjašova) kā arī citu saimnieču konservējumus ziemai.

Svētku koncertā piedalījās Krievu kultūras centra vīru vokalais ansamblis „Iedvesma”, pašmājas vokālais ansamblis „Prieks” un Laucesas ciema iedzīvotāja Nadežda Vjazmitinova-Petuško.

Gribam teikt lielu paldies mūsu ciemiņiem par skanīgām dziesmām un dzeju, kas rada patiesi krāšņu priekšnesumu Ražas svētku koncertā.

Koncerta laikā tika apbalvoti konkursa „Rudens krāsu satikšanās” dalībnieki un uzvaretāji. Rudens kompozīciju no dārzeņiem autori: Renata Oboļeviča, Veronika Fiļipova, Ivars Kvetkovskis bērnu kategorijā  un Marina Žalnerčika, Vanda Šalkovska pieaugušo kategorijā. Konkursam tika pieteikti arī 36 zimējumi, no kuriem pieci autori saņēma īpašu apbalvojumu.

Ar lielu interesi visi klātesošie iesaistījās viktorinā par dārzeņu rekordiem pasaulē un Latvijā, ko sagatavoja Laucesas kultūras nama direktors Igors Vitkevičs.

Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma  tapšanā, īpašs paldies Vandai Šalkovskai par ziedu pušķiem un saulespuķēm, Janīnai Oboļevičai par pankūkām, Laucesas pamatskolai un Laucesas pagasta pārvaldei par sadarbību.

 

Ziņas sagatavoja:

Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja Viktorija Kvetkovska