Sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu Laucesas katoļu draudzes kapos

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Laucesas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 3 (trīs) priežu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4464 001 0222 (Laucesas katoļu draudzes kapi) ciršanu. Sabiedriskās apspriešanas termiņš  no 26.09.2018 līdz 17.10.2018.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Laucesas pagasta pārvaldē Miera ielā 26, Laucesas pagasts., Daugavpils novads.  Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476860 .

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.