Sabiedriskā centra „Laucesa” svētdienas sporta rosme

Pavasara nojautās, lieliskā aizejošās ziemas skavās, aktīvā sporta cienītāji 17. martā pulcējās, iemīļotajā tikšanās vietā – sabiedriskajā centrā.—–

Sadalījuešies profesionāļos, amatieros un pussaudžu grupās, censoņi aizrautīgi noskaidroja labāko savās nominācijās. Laiks lidoja nemanot: novuss mijās ar kafijas un tējas pauzēm. Sākuši ap pusdienlaiku līdz plkst. 17.00 sadalījuši godalgas, apmierināti un gandarīti, cerībā kā nākošās brīvdienās centra vadītājs, iniciatīvu un ieceru realizācijas bagāts, Andrejs Bruns organizēs vēl kādu aizrautīgu sacensību.

Ziņu sagatavoja: Jānis Rasnačs
Pussaudžu grupa
1. vieta Rihards Žalnerčiks
2. vieta Ariēls Rasnačs
3. vieta Maksims Petrovs

Amatieru grupa
1. vieta Pāvels Pavlovskis
2. vieta Jānis Melders
3. vieta Vladimirs Tarasovs

Profesionāļu grupa
1. vieta Andžejs Žalnerčiks
2. vieta Oļegs Bļumhens
3. vieta Josefs Baranovskis

Kopskaitā piedalījušies 20 dalībnieki

Informāciju apkopoja
Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja Viktorija Kvetkovska