Sabiedriskais centrs „Laucesa” uzaicina 28. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku vakarā

Sabiedriskais centrs „Laucesa” uzaicina 28. decembrī plkst. 18.00 uz Ziemassvētku vakaru

Dzīva mūzika, galdiņi ar Jūsu groziņiem

Ziemassvētki 2015 SC