Sabiedriskais centrs “Laucesa”

Sabiedriskais centrs “Laucesa” darbojas kopš 2009. gada un atrodas atjaunotajā Laucesas pagasta bibliotēkas ēkas 1.stāvā.
SC „Laucesa” iedzīvotājiem piedāvā šādus bezmaksas pakalpojumus:
pasākumu, izstāžu apmeklēšana, interešu grupas nodarbības, trenažieris, galda teniss, novuss u.c. galda spēles kā arī tikšanās ar pašvaldības speciālistiem (otrdienās).

Sakarā ar Daugavpils novada domes īstenoto ERAF projektu “Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība”  vietējo iedzīvotāju vajadzībām pieejams publiskais Interneta punkts ar četrām darba vietām un multifunkcionālo iekārtu (WI-FI 30m attalumā).

Laucesā darbojās:
senioru vokālais ansamblis “Prieks”, vadītāja Inna Kralika
interešu pulciņi:   tehniskais pulciņš “Koka darbi” , vēsturski pētnieciskais pulciņš.

Sabiedriska centra “Laucesa” nolikums