SABIEDRISKAJS CENTRS “LAUCESA” 30. DECEMBRĪ PLKST. 18.00

SABIEDRISKAJS CENTRS “lAUCESA”   30. DECEMBRĪ PLKST. 18.00

jAUNGADA PRIEKŠVAKARS “Cepuru ballīte”

pIeteikt galdiņu  var līdz 28.decembrim

T.65471034, 28326906