Sadarbība

Laucesas pašvaldīas sponsori un uznēmuimi Laucesas pagasta teritorijā: SIA “DAUGAVPILS PUTNI”, , SIA Neiro”, Z/S “Sēlijas”, Z/S “Gundegas”

SIA “Daugavpils putni” vēsture un skaitļi

1984. gada 1. janvārī uz padomju saimniecību “Svente” un “Uzvara” putnu fermu kā arī  inkubācijas ceha bāzes tika nodibināta Daugavpils Putnu fabrika. Ta radās specilizēta putnukopības saimniecība ar nodaļam “Svente”, “Peski” un inkubators Daugavpils pilsētā. Saimniecības pamatspecializācija bija pārtikas ollu unputnu gaļas ražošana ka arī diennakts vecu dējejvistu cāļu ražošana. 2006. gadā inkubācijas cehs tika slēgts un cāļu ražošana tika partraukta. Par pirmo direktoru uzņemumā tika nozimēts Ivans Smuļko, kurš par vaditāju nostrādāha līdz 1990. gadam. 1985. gadā tika uzsākta jaunas nodaļas būvniecība Laucesē. Šī objekta celtniecība tika pabeigta 1991. gadā, kad tika palasita ekspluatācijā pēdējā no 14 putnu mītnēm, no kurām 7 bija paredzētas dējējvistu turēšanai un 7 jaunputnu audzēšanai. Pēc valsts neatkarības atgšūnas 1992. gada 9. julījā Daugavpils putnu fabrika tika privatizēta un uz tās bāzes tika dibināta paju sabuedrība “Daugavpils putni”. Pēc kartējās reformas valstī 2002. gada 12. februārī paju sabiedrības vietā tika nodibināta SIA “Daugavpils putni”. Savukārt pēc iestāšanas Eiropas savienībā tika uzsākti tehniskās modernizācijas projekti. Tā 2004. gadā Sapard projekta ietvaros uzstādītas jaunas jaunputnu audzēšanas iekārtas ar jaudu 46 000 cāļu vienā mītnē agrāko  17 000 vietā. Gadu vēlāk tika uzsākts jauns projekts ar Strruktūrfondu ginansējuma piesaistni, kuru īstenojot tika modornizētas dējējvistu turēšanas iekārtas 3 putnu mitnēs saskaņā ar Eiropas savienības prasībām. Teritorija uz kuras atrodas SIA “Daugavpils putni” aizņem 56.64 ha, no kuras zemes zem ēkām un ceļiem atrodas 28.87 ha. No 1990. gada par direktoru nozimēts Andris Ķesters un strādāja līdz 2006. gada septembrim.