SC “Laucesa”aicina

Katrai Masļeņicas dienai bija savas īpašas paražas.
Pirmdienā notika Masļeņicas sagaidīšana, salmu lelles gatavošana un ar to saistītie rituāli, kā arī ciemošanās un pankūku cepšana. Otrdienā sākās rotaļas un neprecētie puiši meklēja iespējamās līgavas vedībām pēc Lielā gavēņa.
Trešdienā vīrs un pārējie radinieki ciemojās pie vīra sievasmātes. Ceturtdienā sākās lielākas svinības un notika dažādas sacensības — dūru cīņas, braukšana kamanās, sniega pilsētiņas ieņemšana u.c. —, kā arī dzīrošana, dziedāšana, pārģērbšanās un citas nodarbes. Piektdienā savukārt pie vīra ciemojās sievasmāte ar savām draudzenēm.
Sestdienā pie jaunās sievas ciemojas vīra māsas un citi radinieki un
Svētdienā bija svētku kulminācija, kurā draugi un radinieki viens otram lūdza piedošanu. Pāri palikušo ēdienu sadedzināja. Sadedzināja arī Masļeņicas lelli.

Aicinām Ceturtdienā ciemos uz pankūku, častušku un atjautības sacensībām kā arī uz sadziedāšanu kopā ar vokālo ansambli “Prieks”.

Sagatavoja

Viktorija Kvetkovska
Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja