Sociālais darbs

Sociālā palīdzība:

  • sniedz personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību
  • sniedz konsultācijas
  • piešķir pabalstus garantētā minimāla ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstus
  • piešķir vienreizējus naudas pabalstus

Nodrošina sekojošus pakalpojumus:

  • noformē dokumentus aprūpei ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās;
  • noformē dokumentus sociālās rehabilitācijas saņemšanai;
  • nodrošina mājas aprūpes pakalpojumus.

Sociālo darbu reglamentējošie dokumenti:

Speciālisti:

Sociālais darbinieks Laucesas pagastā – Rasma Gribute

Darba laiks: 8.00-12.00 13.00 -16.45

Kontakti: R.Gribute tālr.65476864, e-pasts: rasma.gribute@laucese.lv

Daugavpils novada sociālais dienests
Anna Jegorova
Vadītāja
Tālrunis: 65476823
Fakss: 65476810
E-pasts: soc@dnd.lv

Vija Sibirceva
Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja
Tel. 65476741
E – pasts: vija.sibirceva@dnd.lv

Ināra Pomjalova
Sociālās palīdzības daļas vadītāja
Tel. 65476742
E – pasts: inara.pomjalova@dnd.lv

Rita Beļska
Ģimenes atbalsta daļas vadītāja darbam ģimenēs ar bērniem
Tel. 65476742
E – pasts: rita.belska@dnd.lv

Laura Malnača
Sociālais darbinieks
Tel. 65476741
E – pasts: laura.malnaca@dnd.lv

Sociālā dienesta psihologi:
Aija Centnere
Tel. 65476824
E – pasts: aija.centnere@dnd.lv
Renāte Ļahovska
tel.65476824
Lietvede
Tel. 65476741