„Sveika, Vasara!”

„Sveika, Vasara!” tāds jautrs sporta pasākums bērniem norisinājās 14. jūnijā sabiedriskā centra „Laucesa” bērnu rotaļlaukumā .

Uz pirmiem vasaras svētkiem atnāca bērni ar vecākiem un jaunieši. Bērni aktīvi piedalījās komandas stafetēs „Iemet grozā!”, „Lidojošais šķīvis”, „Snaiperis”, „Visātrākais”. Spēlēja spēles „Juceklis”, „Ali Baba”, „Ēdams un neēdams ”, „Vārdu minēšana”. Visvarirāk iepatikusies spēle „Ali Baba”, kurā iesaistījas arī jaunieši un pieaugušie.—–

Lielu gandarījumu bērni guva individuālajās sacensībās. Tā sacensībā „Lidojošas pankūkas” kļūva nepārspējama Ilona Šostaka ar 20 trapījumiem sektorā no 24 iespējamajiem. 2. vietu ieguva Edgars Bruns un 3. vietu sadalīja Sulamita Rasnače un Olga Pankova.
„Zabaku mešanā” – 1. vieta Edgars Bruns, 2. vieta Liliana Šostaka un 3. vieta Vitālijs Pankovs.
Konkursā „Tauriņi uz asfalta” zīmēja fantastiskos kukaiņus 17 bērni, ka arī viens vecāku paris. Labāko zīmējumu bija grūti izvēlēties un visi bērni / konkursa dalībnieki saņēma jaukas balvas.

Visa pasākuma garumā maziem bērniem no 2 gadu vecuma bija pieejamas piepūšamas atrakcijas.
Paldies Laucesas pagasta pārvaldei par pasākuma finansiālo atbalstu.

Ziņas sagatavoja
Viktorija Kvetkovska
Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja
65471034