Grāmatu feja Birznieku pamatskolas pirmsskolas grupā

27. aprīlī Laucesas pagasta bibliotēka viesojās Birznieku pamatskolas pirmsskolas grupā, piedāvājot interesantu pasākumu. Pirmo reizi uz pirmsskolas grupu devās Grāmatu feja ar savām grāmatām un jautro zaķīti. Pasākuma galvenais mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot interesi par grāmatām.  Grāmatu feja pastāstīja visiem par daudzveidīgām bibliotēkā esošām grāmatām un varoņiem, par to, ka grāmatas palīdz izzināt visu pasaulē, tās var ne tikai lasīt, bet arī klausīties.

Pēc tam bērniņi tika aicināti radoši padarboties – salīmēt paši savu jautro zaķīti, bet paši mazākie sāka ar pirkstu krāsām izkrāsot jautrus dzīvnieciņus. Pēc radošā darbiņa mazuļi apskatīja visas atnestas grāmatas un izvēlas grāmatas lasīšanai.  Plašā un gaišā telpa uz paklājas apsēžas aplī un klausījās pasakas “Zaķītis-drošsirdis” un “Gudriniece un sliņķe”.

Pasākuma noslēgumā bērniņi un skolotāja saņēma personīgus uzaicinājumus uz bibliotēku.

Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja Viktorija Kvetkovska