Vasara 2020 Laucesas pagasta bibliotēkā

Laucesas pagasta bibliotēkā jūlijā un augustā darbojās interešu pulciņš bērniem “Ezīša draugu klubiņš”.   Katru ceturtdienu bērni tika iesaistīti dažādos pasākumos, t.i. radošās darbnīcās , sporta aktivitātēs, pārgājienā, kvestā, kulinārijas dienā.

Interešu pulciņa nodarbībās bērni: iepazīnās ar Bērnu žūrijas grāmatām 5+  un, izlasot M. Marcinkevičša un L. Dūdaites grāmtu “Svizis”,  veidoja kolāžas uz tēmu “Ezera dzelme un zivis”; iepazīnās ar  šūšanu krūstdurienā; veidoja no modelēšanas pastas magnētiņus; aktīvi iesaistījušies Sporta dienā; gatavoja saldus ēdienus (torti “Napoleons” un konfektes “Sniegapikas”), iesaistījušies kvestā, veidoja sapņu ķērāju, pārgājiena laikā iepazina Laucesas pagasta kultūrvēsturiskos objektus (vecās dzirnavas, Laucesas muižu) un iesaistījās zīmēšanas meistarklasē. Jāatzīmē, ka pārgājiena laikā uzmanība tika vērsta uz dzīvo dabu: kukaiņiem, rāpuļiem, dzīvniekiem. Vieslielāko interesi izraisīja un vairākas reizes tika sastaptas un noķertas – ķirzakasJ.  Katrā nodarbībā paralēli arī tika organizēti dažādi uzdevumi, kas tika orientēti uz latviešu valodas apguvi un vārdu krājuma papildināšanu.

Pēdējā nodarbībā 27. augustā bērni dekorēja ar paštaisītiem papīrziediem burku, kas tika domāta zīmuļiem un pildspalvām jaunā mācību gadā.  Nodarbības beigās visi dalībnieki  saņēma pateicības un dāvaniņas par aktivitāti un radošumu  interešu pulciņā “Ezīša draugu klubiņš”. Atsevišķu Paldies saņēma arī viena no māmiņām –  Ilga Aļehno, kurā aktīvi iesaistījās Kulinārijas dienā un šūšanas darbnīcā, pārgājienā sagatavoja papildpārbaudījumus un iemūžināja vasaras notikumus bibliotēkas dzīvē. Paldies arī Nadeždai Vjazmitinovai-Petuško par zīmēšanas meistarklasi.

Paldies Laucesas pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu un Laucesas muižas īpašniekiem par sadarbību.

Kopumā šovasar bērniem  tika organizēti 10 pasākumi, kurus apmeklēja 81 bērns un 18 pieaugušie.

Rakstu sagatavoja:

Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja                                                 Viktorija Kvetkovska