Veselības aprūpe

Saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā , ārkārtas situācijās  jāzvana

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113  

Nelaimes gadījumos  -112

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001

SIA “Grīvas poliklinika”
Lielā iela 42, Daugavpils. LV-5401
Valdes locekle: Lidija Marhele
Tālr.: 654 22876
Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem.